www.StamboomOoms.nl

Genealogie Ooms


 
Herkomst en oorsprong van het geslacht Ooms


Het geslacht Ooms vind zijn oorsprong in Groot-Ammers en Nieuwpoort.
In de 16e eeuw was de naam nog Oom, wat later Ooms werd.

Een oud geslacht Oom (eertijds als Oem geschreven), was een
patriciërsfamilie in Dordrecht.
Het geslacht Oem behoort ongetwijfeld tot de oudste Hollandse
geslachten.
In het jaar 1058 vindt men deze naam al vermeld.
En op een zeer roemruchte manier.
De Luikenaars namelijk bedreigden de stad Dordrecht met een aanval.
Zij hadden zo'n grote overmacht, zodat tegenstand onmogelijk scheen.
Het was ridder Oem die de graaf van Holland adviseerde de vijand
binnen de stad Dordrecht af te wachten en "rondom de stad een menigte
kuilen te graven, door stro en groene zoden bedekt, opdat geen
vijandelijk oog deze bespeuren zouden".
Deze krijgslust lukte volkomen;
De niets vermoedende Luikenaars vielen in de kuilen en werden door
de grafelijke dienaars in grote getalen afgemaakt of gevangen genomen.

Door dit voorval schijnt het geslacht Oem haar wapen hieraan te danken:
Het wapen met de groene zoden werd aangevuld met een deel van de
Hollandse leeuw uit het wapen van de graaf van Holland, als beloning
voor deze krijgslist.

Enkele uit het geslacht Oem bezaten de heerlijkheid Wijngaarden;
zij noemden zich dan ook "Oem van Wijngaarden".


 
Wapen Oem van Wijngaarden


In de 14e eeuw was er een Nicolaas Oem van Arkel, zoon van heer Jan II van Arkel.
Hij komt uit een aloud geslacht, dat terug te leiden is tot 960.
Nicolaas Oem van Arkel zal zijn bijnaam wellicht gekregen hebben van zijn neef (oomzegger) bisschop Jan van Arkel, waarbij hij rentmeester was.
Nicolaas Oem van Arkel was gehuwd met Lisabeth Hendricxdr. van Emmecoven.
Hij sneuvelde op 26 september 1345 in de slag bij Staveren.
Hij streed samen met graaf Willem van Holland tegen de Friezen.
Graaf Willem sneuvelde eveneens.

Deze Nicolaas Oem van Arkel had tenminste 2 zonen:
Zij noemden zich resp. Nicolaas Oem van Sevender en Jan Oem van Bockhoven.
Deze heren voerden hun wapen als Arkel: twee dubbel gekanteelde balken, danwel in andere kleuren.
Nu is het zo dat het geslacht Ooms ook gekanteelde balken in haar voert en geen groene zoden of een Hollandse leeuw.


Het is suggestief aannemelijk dat het geslacht Ooms zou afstammen van Nicolaas Oem van Sevender.
Nicolaas Oem van Sevender beheerde namelijk de heerlijkheid Sevender nabij Schoonhoven.
Aangezien Schoonhoven aan de ander kant van de Lek recht tegenover Groot-Ammers en Nieuwpoort ligt, het geslacht Oom(s) ook een wapen met gekanteelde balken voert en tevens de geslachtsnaam Oom (Oem) gebruikt, is het niet onwaarschijnlijk dat Adriaen Adriaensz.Oom zou afstammen van Nicolaas Oem van Sevender.

Echter elk bewijs ontbreekt.

Zie verder:
 
 


StamboomSurfpagina.nl Web


© 2003-2005 John Ooms www.StamboomOoms.nl