Jan Oem van Bockhoven

 

Jan Oem van Bockhoven kwam ook wel voor als Jean d’Arkel
dict Oem. Arnt van Herlaer verkoopt aan zijn neef Jan Oem
Claeszoon van Arkel het leen Bockhoven op 16 oktober 1365.


Jan Oem komt voor in de leenakten van 1369-93 van het
graafschap Loon als Jan Oem, Jan Oem heer van Bockhoven
en Johan Oem van Bockhoven.
Jan Oem was senechal van Maaseyk in 1369.
Hij koopt van zijn zwager Dirck van der Donck)
een hof te Rotheym (Limburg), genaamd de hof van Olmen,
en wordt daarmee op 21 maart 1371 beleend.
Ook hij werd op 22 augustus 1371 tijdens de slag bij
Baestwilre gevangen genomen. In 1373 was hij officiatus
in het kasteel van Maaseyck.
Het hoofdleenboek van Antwerpen vermeld: ”Jan Oem zoen
heeren Claes van Arkle houdet tgoed tot Olmen, mit scepen
en gerichte in 1374”.


 

Hij zegelt in 1374 het Arkel-wapen met uitgeschulpte zoom,
gaande een schuinstaak
over het geheel en met de legende: “S. Jan Oem”.
Jan Oem van Bockhoven sticht in 1392 een kapel in het
kasteel van Bockhoven.
Wellicht was hij dezelfde als Jan van Arkel, die in 1404
opweg naar de graaf in ‘s-Gravenhage te Overschie door Jan
Schoenhout en anderen is dood geslagen.
Jan Oem van Bockhoven was in zijn tijd een invloedrijk man,
met belangen langs de Maas van Dordrecht tot Luik.
Hij was tweemaal gehuwd. Zijn eerste vrouw was Margaretha
van Olmen, dochter van Nicolaas, heer van Olmen.
Zijn tweede vrouw was Beele van Gheldrop, dochter van ridder
Jan van Gheldrop.

 
 
© 2003 John Ooms