www.StamboomOoms.nl

Genealogie Ooms


 

HET GESLACHT OOMS

EERSTE GENERATIE.

I. Adriaen Adriaenszoon Oom.
Geboren vóór 1525. waarschijnlijk dezelfde als Adriaen Adriaenszoon die in
1562 procedeert tegen Pieter Willemszoon te Ammers-Graveland en in 1563 een
overeenkomst sluit met Cornelis Aertszoon Vinck over een stuk grond te
Ammers-Graveland.
De vrouw van Adriaen Adriaensz. Oom is onbekend, echter uit dit huwelijk
zijn de volgende kinderen:

1. Sijtgen, huwt Simon Adriaenszoon Blauwen.

2. Adriaen, volgt II.

3. Adam, geboren ca. 1550. Schepen van Nieuwpoort (1609/1610 en 1717/1618) en
burgemeester (1618/1619). Hij is overleden vóór 12-12-1622

TWEEDE GENERATIE.

II. Adriaen Adriaenszoon Oom.
Hij is geboren omstreeks 1550 en leeft nog in 1622.
Hij huwt Nelletgen Adriaensdochter, dochter van Adriaen Pieterszoon, schout
van Groot-Ammers.
Hij wordt in 1590 vermeld als pachter van de wijnen- en bierexcijs van de Baronie van Liesveld en wordt daarin Oomge genoemd. In akten te Ammers-Graveland wordt hij ook wel Oomkens en Noomkens genoemd.
Vanaf 1596 is hij schout van Groot-Ammers en substituutschout van Ammers-Graveland.
In 1601 wordt hij genoemd als Heiligegeestmeester. Hij is in 1611 schepen in Gelkenes en gaarmeester van de Baronie van Liesveld in 1615.
Op 27-2-1597 koopt hij op een publieke veling een huis en erf te Nieuwpoort aan de oostzijde van de binnenhaven benedendams, afkomstig van wijlen Lijntgen Willems.
De inzet van 350 gulden is door Adriaen verhoogd tot 370 gulden, waardoor hij koper is geworden.
In 1622 woonde hij aan de Kerksteeg te Gelkenes in de Baronie van Liesveld.
Kinderen van Adriaen en Nelletgen:

1. Adam, volgt III.

2. Eva, geboren ca. 1590. Overleden vóór 15-9-1663. Zij huwt Cornelis Leendertszoon Thoom.

 

 

DERDE GENERATIE

III. Adam Adriaenszoon Oom.
Geboren 1575/1580. Overleden 18 of 19-12-1639.
Hij was lakenkoper, schout van Gelkenes, burger van Nieuwpoort, waar hij tot 1626 woont en daarna verhuisd naar Gelkenes. Van 1626-1639 was hij schout van Gelkenes. Hij huwt ca. 1605 Maritgen Maertensdochter ( zij overleed na 2-11-1619), dochter van Maerten Huybrechtszoon en Adriana Pietersdochter.
Kinderen uit dit huwelijk:

1. Adriaen, geboren 1600/1605. Overleden te Nieuwpoort ca. 1676.
Secretaris van Nieuwpoort van 1627 tot 1669, secretaris van Gelkenes, notaris en procureur van en te Nieuwpoort, als zodanig reeds genoemd in 1653 tot 1673.
Hij huwde (1629) 1e Deborah van der Putte(n), dochter van Adriaen Janszoon van der Putte(n) en Leonora Zabijnsdochter de Clerq (ook genoemd Du Zabijn de Clerq).
Adriaen huwde (24-10-1631) 2e Janneken Sabijns de Clerq, jonge dochter wonende te 's-Gravenhage . Zij overleed kort voor 13-3-1658.
Uit dit huwelijk 6 kinderen.

2. Pieter, geboren ca. 1605/1610, secretaris van Nieuwpoort. Hij overleed tussen 1684 en
28-5-1688. Hij was tweemaal gehuwd, over zijn eerste echtgenote is niets bekend.
Zijn 2e vrouw was Wilmken Corssen Kuyper, jonge dochter van Groot-Ammers of
Ammers-Graveland. Pieter had 4 kinderen.

3. Jan, volgt IV.

4. Cornelis, jong overleden. Begraven in de kerk van Nieuwpoort 31-8-1618.

5. Neeltgen, geboren ca.1620. Overleden 1678.
Zij was getrouwt met Barend Hendricxzoon van Emlichem. Hij was bode en waagmeester
van Nieuwpoort. In 1693 was hij ouderling. In dat zelfde jaar overleed hij.

6. Maritgen, overleden na 21-2-1661. Zij was getrouwd met Thonis Pauliszoon van de Hoef, waardsman van Gelkenes.

 

VIERDE GENERATIE.

IV. Jan Adamszoon Oom.
Hij is geboren tussen 1610 en 1615. Hij overleed tussen 26-8-1659 (als schout genoemd) en 21-2-1661 (zijn weduwe genoemd).
Hij is vanaf 11-7-1640 schout van Gelkenes en Groot-Ammers met Ammers-Graveland, Achterland en Peulwijk in de Baronie van Liesveld.
Hij huwde ca. 1640 met Philippina Cornelisdochter de Cuijper, dochter van
Cornelis Pieterszoon de Cuijper, rentmeester van de Baronie van Liesveld, en Lijsbeth Willemsdochter.
Kinderen:

1. Adam, volgt V.

2. Pieter, overleden in Oost-Indië 1705. In 1689 met het schip "De Sluijs Cronenburg" naar Oost-Indië vertrokken.

3. Cornelis, gedoopt te Groot-Ammers op 28-11-1644 en overleden op 25-3-1693, aldaar.
Hij was bode van Groot-Ammers en exploitier van de gemenelands- en dorpsgelden van Nieuw-Lekkerland.
Hij was tweemaal gehuwd, t.w.: 1. Lysbeth Cornelisdochter, 2. Jannigje Ariens van der Pijl. Cornelis had 5 kinderen.

4. Anthonia, gedoopt Groot-Ammers 25-11-1646. Zij overleed vóór 15-12-1707 en was gehuwd met Frederick La Fontein.

5. Adriaen, gedoopt Groot-Ammers 20-9-1648. Hij verhuisde naar Waddinxveen en huwde in ca. 1670 met Neeltje Gerritsdochter. Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren.

6. Maria, gedoopt Groot-Ammers 12-3-1651. Zij overleed vóór 15-12-1707 en huwde te Groot-Ammers op 9-3-1681 met Jan Symonszoon de Hooch.

7. Jacobus, gedoopt Groot-Ammers 7-12-1653. Hij overleed vóór 15-12-1707. Zijn vrouw is onbekend, maar hij heeft 1 dochter.

8. Lysbeth, gedoopt Groot-Ammers 8-9-1658. Zij overleed vóór 15-12-1707 en had 1 buitenechtelijk kind: Abraham Ooms.


VIJFDE GENERATIE.

V. Adam Janszoon Ooms.
Hij is te Groot-Ammers geboren in 1640/42. Hij huwt op 3-7-1664 Maritgen Aerts de Bas, jonge dochter van de Opperstock (Streefkerk), dochter van Aert Corneliszoon de Bas en Annechie Cornelisdochter.
Van beroep is hij korenmolenaar, maar hij is de stamvader van een walvisvaardersgeslacht.
Hun kinderen waren:

1. Jan, volgt VI.
2. Cornelis, gedoopt Groot-Ammers 16-2-1670 en overleden vóór 29-7-1748. Hij huwt Jaapje Cornelis Hoogedijck. Cornelis wordt in 1713 bode van vrije heerlijkheid Langerak en heeft 10 kinderen.

3. Jacobus, gedoopt Groot-Ammers 29-5-1672, waarschijnlijk jong gestorven.

4. Adriaen (Ary), gedoopt Groot-Ammers 14-4-1675 en overleden te Nieuwpoort op 2-1-1748.
Hij huwt Hendrika Sophia Jurriaensdochter ter Horst.
Hij is van 1709-1735 commandeur ter walvisvaart bij verschillende reders. Aantal gevangen walvissen: 99 in 27 reizen. Hij heeft 10 kinderen, waarvan 2 zonen commandeur ter walvisvaart zijn. Zijn kleinzoon Adriaan Adamszoon is eveneens commandeur ter walvisvaart en diens zwager Symon Hoogerzeyl ook.
Adriaen woont eerst met zijn gezin in Langerak en vanaf 1716 in Nieuwpoort.
Van 1729-1732 is hij schepen van Nieuwpoort en van 1737-1738 burgemeester.

5. Annechen (Annigje), gedoopt Groot-Ammers 26-12-1677.

6. Crijn (Quirinus), gedoopt te Groot-Ammers op 18-2-1680 en zijn overlijden wordt
aangegeven op 22-5-1750 te Rotterdam.
Zijn vrouw is Elijsabeth Claesdochter van der Wel en heeft bij haar 12 kinderen.
Hij is net als zijn broer commandeur ter walvisvaart. Hij vaart ondermeer op het schip "de Maas" en vangt 57½ walvissen (als twee of meer schepen samen één walvis vangen, wordt de buit verdeelt. Van 1709-1725 vaart hij voor verschillende reders op Groenland in 1726 vaart hij in de Straat Davisvaart en in 1727 wederom op Groenland.

7. Jacobus, gedoopt te Groot-Ammers op 6-12-1682 en is gehuwt met Hillegonda Ariens de Kaarsemaker. Ook hij is commandeur der walvisvaart op Groenland. Hij vaart van 1712-1731 voor verschillende reders en vangt 52 walvissen. Hij heeft 13 kinderen, waarvan zijn oudste zoon Adam eveneens commandeur ter walvisvaart is.

8. Neeltje, geboren tussen 1683 en 1690. Zij huwde met Dirck Everszoon Bos.

9. Aert, gedoopt Groot-Ammers 25-2-1691.


ZESDE GENERATIE.

VI. Jan Adamszoon Ooms.
Hij is te Groot-Ammers gedoopt op 15-1-1668 en overleed vóór 4-8-1726.
Hij huwt als jonge man in de Opperstock met Anna Jansdochter uit de Opperstock. (Zij overleed na oktober 1692). Jan huwt voor de 2e maal op 14-11-1697 met Adriaentje Maertens Seevenhoven uit Nieuwpoort. Zij woonde te Schoonhoven.
Kinderen uit het eerste huwelijk:

1. Christoffel, gedoopt te Groot-Ammers op 14-9-1687.

2. Aert, gedoopt Groot-Ammers 25-9-1689 en overleed vóór 1745.
Hij huwt met Geertje Harmense van der Linden uit Schoonhoven, gedoopt te Groot-Ammers en overleden te Ammerstol op 14-5-1772. Zij hertrouwd op 21-4-1747 met Dirk Snel.
Uit het huwelijk van Aert en Geertje spruiten 9 kinderen. Zijn zoon Harmen en diens
schoonzoon Willem Snel zijn commandeur ter walvisvaart. Zijn kleinzoon Willem Janszoon is harpoenier op de walvisvaart.

3. Pieter, gedoopt Groot-Ammers 16-6-1691.

4. (Lijntje), gedoopt Groot-Ammers 5-10-1692 en huwt op 29-5-1725 met Jurriaen Versluijs van Rotterdam. Na de dood van haar man huwt zij op 25-3-1727 Hermanus Kemenaer uit Rotterdam. Uit het tweede huwelijk had zij 8 kinderen.

Uit het tweede huwelijk:

5. Jan, geboren tussen 1697 en 1702. Hij huwt als jonge man van Groot-Ammers te Polsbroek met Jannigje Harmansdochter Cooy op 24-8-1738.
Zij hadden 9 kinderen.


6. Maarten, geboren in 1698, is kwartiermeester bij de kamer van Rotterdam van de Oost-Indische Compagnie. Hij huwt 4 maal, t.w.: 1. Kaatje van der Hulst, 2. Adriaantje van Nieuwkerk, 3. Johanna Maria Gerdingen, 4. Magdalena Hillegers.

7. Anna, gedoopt te Groot-Ammers op 28-1-1703 en huwt op 13-6-1731 Adriaen Brenningen uit Haastrecht. Zij volgens traditie genoemd naar de eerste vrouw.

8. Adam, volgt VII.

9. Meertje Philippijntje, gedoopt Groot-Ammers 23-10-1707.

10.Cornelis, gedoopt te Groot-Ammers op 8-6-1710 en overleden in 1744.
Hij huwt Maarte Jans van der Meulen, overleden 13-2-1756, "visvrouw, weduwe van
Kornelis Ooms". Zij hadden 5 kinderen.

11.Wellenaer, gedoopt te Groot-Ammers op 9-2-1713 en huwt Grietje Cornelisse Ottervanger. Hij bezit een huis te Nieuwpoort aan de Oostbinnenhaven.
Wellenaer had 3 kinderen.

ZEVENDE GENERATIE.

VII. Adam Janszoon Ooms.
Hij is gedoopt te Groot-Ammers op 1-3-1705 en begraven in de kerk van Bergambacht op 29-11-1729.
Hij huwt te Stolwijk op 4-8-1726 met Beatrix Geeresteyn, gedoop te Stolwijk 23-3-1693 en in Bergambacht overleden op 9-6-1778. Zij was een dochter van Mr. Cornelis Geerestein, chirurgijn, en Hilligje Jansdochter Verheul.
Zij hertrouwd te Bergambacht op 7-11-1734 met IJsbrand Willemse Pronck.
Kinderen:

1. Adriana, gedoopt te Bergambacht op 18-5-1727 en overleden op 9-6-1778, aldaar.Zij huwt op 24-7-1769 te Bergambacht met Teunis Verhoef.

2. Cornelis, volgt VIII.

 

ACHTSTE GENERATIE.

VIII. Cornelis Adamszoon Ooms.
Hij is gedoopt in Bergambacht op 7-11-1728 en overleden te Stolwijk op 19-10-1818. Hij huwt op 6-11-1763 met Meynsje Verduijn, weduwe van Jan Jacobszoon Verburg, gedoopt in Stolwijk op 22-12-1737 en dochter van Willem Corneliszoon Verduijn, schepen en burgemeester van 's-Heeraartsberg en van Cornelia Gerrits-dochter de Heer. Het overlijden van Meynsje wordt door haar man aangegeven op 18-4-1786 te Stolwijk.
Kinderen van Cornelis en Meynsje:

1. Adam, gedoopt te Haastrecht op 16-9-1764 en overleden te Krimpen a/d Lek op 8-12-1802.
Hij huwt 1e als jonge man van Haastrecht wonende in het Beyerse onder Stolwijk te
Montfoort op 21-4-1793 met Aaltje de Ruijter.
Hij huwt 2e te Haastrecht op 3-12-1797 met Annigje Schinkel. Zij hertrouwt met
Jan de Jong.
Adam Ooms had uit zijn twee huwelijken 6 kinderen.

2. Cornelia, gedoopt te Haastrecht op 23-3-1766 en overleden op 23-4-1827 te Berkenwoude.
Zij was tweemaal getrouwd: 1e Mathijs Baartwijk en 2e Maarten Benschop.

3. Willem, volgt IX.

4. Beatrix, gedoopt Stolwijk 2-10-1768 en overleden te Capelle a/d IJssel op 6-8-1819. Zij huwt Jan Hoogerwaart, jongeman van Land van Steyn, wonende te Krimpen a/d IJssel.

5. Gerrit, gedoopt Stolwijk 25-3-1770 en overleden op 30-8-1770.

6. Gerrit, gedoopt Stolwijk 21-7-1771. Zijn overleden wordt aangegeven op 16-11-1778 te Stolwijk.

7. Jan, gedoopt te Stolwijk op 23-8-1772 en overleden op 9-9-1859 aldaar.
Hij huwt 1e Neeltje Arisse Baas, 2e Marrigje Verkerk en heeft uit deze twee huwelijken 11 kinderen.

8. Cornelis, gedoopt te Stolwijk op 31-10-1773 en overlijdt in het zelfde jaar aldaar.

9. Cornelis, gedoopt te Stolwijk op 18-12-1774 en overlijdt twee maanden later.

10.Christina, gedoopt te Stolwijk op 25-2-1776 en verdrinkt aldaar op 17-6-1782.

11.Ary, gedoopt te Stolwijk op 15-6-1777 en overlijdt in het zelfde jaar.

12.Eva, gedoopt te Stolwijk op 19-7-1778 en ook zij overlijdt in het zelfde jaar.

13.Margje, gedoopt te Stolwijk op 5-9-1779 en overleden op 4-12-1847.

Zij is getrouwd met Arij Arisse Baas.
14.Eva, gedoopt te Stolwijk op 10-6-1781 en is oberleden op 9-12-1853.
Zij huwt met Jan van der Hee.


NEGENDE GENERATIE.

IX. Willem Corneliszoon Ooms.
Hij is gedoopt te Stolwijk op 20-9-1767 en overleden op 26-12-1859 aldaar.
Hij is landbouwer van beroep en tweemaal getrouwd. Zijn eerste vrouw is Ingetje Pieters Stigter, gedoopt te Stolwijk op 21-1-1770, overleden aldaar op 6-4-1807. Dochter van Pieter Stigter en Claasje Stuivers. Zijn tweede vrouw is Willemijntje Stoof, geboren te Polsbroek op 20-8-1774 en overlijdt op 27-6-1843 te Stolwijk.
Kinderen uit het eerste huwelijk:

1. Meynsje, geboren te Stolwijk op 13-3-1794 en 10 dagen later gedoopt.
Zij is overleden op 26-12-1859 te Stolwijk en huwt aldaar met Willem de Jong op 5-5-1811.

2. Pieter, volgt X.a.

3. Cornelis, volgt X.b.

4. Gerrit, geboren te Stolwijk op 21-5-1801 en overleden op 31-3-1878 te Streefkerk. Hij is landbouwer van beroep en gehuwd met Aaltje den Uijl.
Zij hebben 9 kinderen.

5. Klaas, geboren te Stolwijk op 15-1-1803 en overleden op 14-11-1820 aldaar.

6. Grietje, geboren te Stolwijk op 18-8-1804 en overleden aldaar op 16-12-1876.
Zij huwt Pieter Graveland.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

7. Hendrika, geboren te Stolwijk op 29-4-1811 on overleden te Haastrecht op 12-2-1865. Haar man was Willem Knoop.

8. Christina, geboren te Stolwijk op 10-7-1814 en overlijdt drie jaar later.


TIENDE GENERATIE.

X.a. Pieter Ooms.
Hij is geboren te Bergambacht op 19-11-1796, gedoopt op 23-11-1796 en overleden te Stolwijk op 14-4-1866. Zijn eerste vrouw is Catrina de Borst, geboren te
Sluipwijk-Reeuwijk op 28-3-1802 en overleden te Stolwijk 22-3-1833. Zijn tweede vrouw is Aarigje Stierman, geboren te Streefkerk op 28-8-1813.
Kinderen uit het eerste huwelijk:

1. Willem, geboren te Stolwijk op 10-3-1822 en overleden te Gouda op 17-10-1900.
Hij is gehuwd met Zwaantje de Hoop. Uit dit huwelijk zijn 18 kinderen geboren.

2. Klaas, geboren te Stolwijk op 17-4-1823 en overleden te Ouderkerk a/d IJssel op
17-1-1907. Hij was tweemaal gehuwd, t.w. 1.Maria Eerland, 2. Maria van der Dool.

3. Dirkje, geboren te Stolwijk op 2-9-1827 en overleden te Gouda op 27-10-1900.
Zij huwt Johannes Sanders.

4. Catharinus, volgt XI.a.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

5. Cornelis, geboren te Stolwijk op 6-4-1836 en overleden aldaar op 25-1-1890.
Hij is getrouwd met Sijgje van Wijngaarden en heeft 10 kinderen.

6. Arie, geboren te Stolwijk op 13-12-1837 en overleden te Gouda op 4-6-1907.
Zijn vrouw was Jacoba Cornelia Anker en schenkt hem 6 kinderen.

X.b. Cornelis Ooms.
Hij is geboren te Bergambacht op 15-2-1799, gedoopt op 17-2-1799 en overleden
te Krimpen a/d IJssel. Hij is tweemaal gehuwd, zijn eerste vrouw is:
Neeltje Baas, geboren te Stolwijk op 21-11-1806 en overleden op 10-6-1836 te
Ouderkerk a/d IJssel. Zijn tweede vrouw is Aaltje Opschoor, geboren te
Ouderkerk a/d IJssel op 14-6-1793 en overleden te Krimpem a/d IJssel op
14-5-1875. Zijn kinderen zijn:

1. Ingje, geboren te Ouderkerk a/d IJssel op 1-1-1829 en overleden te
Krimpen a/d IJssel op 19-8-1852.

2. Teunis, geboren te Ouderkerk a/d IJssel op 4-6-1830 en overleden op
10-1-1869 te Krimpen a/d IJssel. Hij huwt Gerrigje de Groot. (zij hertrouwt Cornelis van de Wilt).

3. Willem, volgt XI.b.

4. Klaas, geboren te Ouderkerk a/d IJssel op 16-7-1834 en overleden aldaar
op 11-12-1835.

5. Neeltje Margje, geboren op 29-5-1836 te Ouderkerk a/d IJssel op 14-1-1911.
Zij huwt Pieter Karreman uit Zevenhuizen.

ELFDE GENERATIE.

XI.a. Catharinus Ooms.
Hij is geboren te Stolwijk op 17-3-1833 en huwt op 19-2-1857 te Stein-Reeuwijk
met Neeltje van Dam. Zij is geboren te Haastrecht.
Hun kinderen zijn:

1. Pieter, volgt XII.a.

2. Johanna Maria, geboren op 14-6-1859 te Stein-Reeuwijk en huwt Klaas van der Vis.

3. Johannes, geboren Stein-Reeuwijk op 27-4-1861.

XI.b. Willem Ooms.
Hij is geboren te Ouderkerk a/d IJssel op 31-5-1832 en overleden te Krimpen a/d IJssel op 4-6-1924. Hij huwt op 2-2-1867 te Krimpen a/d IJssel met Aartje Opschoor. Zij is geboren te Ouderkerk a/d IJssel op 13-9-1843 en overleden op 16-5-1907 te Krimpen a/d IJssel.
Kinderen van Willem en Aartje:

1. Cornelis, geboren te Krimpen a/d IJssel op 27-10-1867 en overleden aldaar op 26-4-1905.

2. Johanna, geboren te Krimpen a/d IJssel op 5-9-1868 en oveleden te aldaar op 4-2-1944. Zij huwt te Krimpen a/d IJssel op 17-5-1894 met Willem van Vliet, landbouwer en ouderling in de Nederlands Hervormde Kerk te Zevenhuizen. Hij is geboren te Zevenhuizen op 18-10-1866 en is overleden te Krimpen a/d IJssel op 16-5-1907.
Uit dit huwelijk is o.a.: Jannigje Aartje van Vliet, die huwt met Catharinus Ooms (XIII).

3. Neeltje, geboren te Krimpen a/d IJssel op 17-5-1869 en overleden in het zelfde jaar.

4. Hendrik, geboren te Krimpen a/d IJssel op 31-7-1870 en overleden aldaar op 14-11-1870.

5. Neeltje, geboren te Krimpen a/d IJssel op 11-12-1871 en overleden drie maanden later.
6. Hendrik, geboren Krimpen a/d IJssel op 22-1-1873 en overleden aldaar op 24-8-1875.

7. Neeltje, geboren te Krimpen a/d IJssel op 18-1-1874 en huwt aldaar Arie Verboom.

8. Aaltje, geboren te Krimpen a/d IJssel op 8-1-1876 en overleden aldaar op 8-2-1877.

9. Hendrik, geboren te Krimpen a/d IJssel op 18-10-1877 en overleden aldaar op 27-2-1878.

10.Hendrik, geboren te Krimpen a/d IJssel op 22-11-1878.

11.Ingje, geboren te Krimpen a/d IJssel op 17-5-1880 en huwt Gerrit de Wilde.

12.Teunis, geboren te Krimpen a/d IJssel op 18-4-1883 en overleden aldaar op 25-1-1884.

13.Teuntje, geboren te Krimpen a/d IJssel op 8-9-1885.


TWAALFDE GENERATIE.

XII. Pieter Ooms.
Hij is geboren te Stein-Reeuwijk op 10-5-1857 en overleden te Hazerswoude op 10-10-1930.
Hij is van beroep landbouwer en woont op "de Hazershof " te Hazerswoude.
Hij is getrouwd met Dina van Driel. Zij is geboren te Hazerswoude in maart 1862 en
overlijdt aldaar op 24-11-1948.
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.

OM PRIVACY REDENEN WORDEN DE LAATSTE 4 GENERATIES NIET VERMELD


Bronnen: Vijf Eeuwen Ooms (1995)

Zie verder:

Voorouders Top 50
 

 
© 2003 John Ooms www.StamboomOoms.nl