Nicolaas Oem Sevender

 

Nicolaas Oem van Sevender komt van 1369-1374 in leenakten van het
graafschap Loon voor.
In 1365 was hij nog knape. Samen met Paulus van Haestrecht,
eveneens knape, en anderen wordt hij als getuige genoemd in een
oorkonde van Jan van Arkel, bisschop van Luik.
Hij was in 1372 zelfs hofmeester van deze bisschop.
Hij was schepen van Luik en was beleend met een halve molen in
Brusteym (Limburg).
In 1373 werd hij met zijn broer Jan Oem gevangen genomen in de
slag van Baestwilre.
In 1375 was hij baljuw van Altena.

Nicolaas Oem van Sevender wordt in 1383 heer van Renswoude.
In datzelfde jaar draagt Jan van Rynesteyn het “dagelix gerichte
ende tiende tot Immichusen”
over ten behoeve van Claes Oem van Sevender.

Dat Nicolaas Oem van Sevender ook heer van (Noord- of Zuid-)
Sevender was kunnen we afleiden aan zijn naamsvoering.

Hierdoor werd hij ook wel Claes van (der) Sevender genoemd.
Nicolaas Oem van Sevender was gehuwd met Mechteld van Ysendoorn,
dochter van Wouter van Ysendoorn. Zij was vrouwe van half
Vlooswijk, een leen van Oudmunster tussen Woerden en Linschoten,
bestaande uit vier hoeven met gerecht, tijns en tiend.


 

Nicolaas Oem van Sevender voerde ook het Arkelwapen, echter in
andere kleuren: In goud twee beurtelings gekanteelde zwarte
dwarsbalken. Helmteken: Hoofd en hals van een olifant.


In 1389 volgt een bepaling, dat de vrouw van Willem van
Haestrecht niet voor de vrouw van Claes Oem van Sevender
de kerk van Haastrecht in mocht gaan.
In 1393 wordt Roelof van Haestrecht Pouwelszoon met 14 morgen
land in de Roggenbroec in de parochie van Sluipwijk beleend
na opdracht van Claes Oem van Sevender.
In 1409 wordt Otto van Heukelom beleend met verschillende
tienden door opdracht van Claes Oem van Sevender, met toe-
stemming van diens zoon en leenvolger Willem.
Ook Nicolaas Oem van Sevender wordt niet voldoende
onderscheiden met zijn naamgenoten.
Hij had minstens twee kinderen:
Willem Oem van Sevender, die in 1414 vermeld wordt als heer
van Renswoude.
Deze wordt in 1417 opgevolgd door Arnolda, zijn zuster.
Zij was gehuwd met Gerard van Culemborg, heer van Maurik.
Zij overleed voor 26 februari 1423.

Nicolaas Oem van Sevender is een zoon van Nicolaas Oem van Arkel en een broer van Jan Oem van Bockhoven.

Zie verder:
Het geslacht Oom
s
 
 
© 2003 John Ooms www.Ooms.info