Nicolaas Oem van Arkel

 

Nicolaas van Arkel wordt vermeld in 1329, 1332 en 1334.
In laatst genoemd jaar ook als Nicolaas Oem van Arkel, ridder en gehuwd met
Lisabeth Heynricxdr. van Emmecoven.
Nicolaas was een zoon van Jan II, heer van Arkel. Hij was rentmeester van
Jan van Arkel, bisschop van Utrecht, zijn neef (oomzegger.)
Naar alle waarschijnlijkheid zal daar zijn bijnaam “Oem” van Arkel aan
ontleend zijn.

In 1332 werd hij in een oorkonde vermeld: “Wij Willem Grave van Henegouwen
etc. maken cond etc. dat Heer Nyclais van Arkel, ridder en Dieric van
Wairchusen, onse trouwe mannen ons gesaand hebben met horen, vriende, dat
hen van wittachtige luden cond gemaect is...”.
Op 6-11-1334 droeg hij op aan de graaf van Holland zijn huis en gezaat in
Emmikhoven en 9 morgen land in Waardhuizen, strekkend tot het huis,
waarvan 5 morgen oostwaarts en 4 morgen zuidwaarts, met lijftocht van
Elisabeth, zijn vrouw.


 
Wapen Oem van Arkel


“Claes Oem van Arcle” sneuvelde op 26 september 1345 in de slag bij
Staveren, waar hij streed onder graaf Willem IV van Holland, die eveneens
omkwam tegen de Friezen.
Men schatte het verlies van de Hollanders op 3700 man.
Zijn naam komt voor in een heldengedicht, die de heraut van Gelre op deze
slag maakte.

De goederen te Emmikhoven kwamen op 9-11-1359 aan Jan IV, heer van Arkel:
“die aankwam van heer Nikolaas van Arkel, zijn oom, na de zoen”.

Nicolaas Oem van Arkel werd vaak door de oudere geschiedschrijvers
verward met Claes Oem, ambachtsheer van Dubbeldam, die gehuwd was met
Johanna van Arkel van Bokhoven.

Nicolaas Oem van Arkel voerde het Arkelse wapen:
n zilver twee beurtelings gekanteelde rode dwarsbalken met een
uitgeschulpte blauwe zoom.

Uit het huwelijk van Nicolaas Oem van Arkel en Lisabeth van
Emmecoven sproten: Nicolaas Oem van Sevender, Jan Oem van Bockhoven
en Jean die Wert.

Zie verder:
Het geslacht Oom
s
 
 
© 2003 John Ooms www.Ooms.info