Disclaimer

Surfpagina.tk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de portal van Surfpagina.tk
Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
Surfpagina.tk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de al dan niet door derden aangeboden informatie op de portal van Surfpagina.tk.
Surfpagina.tk distantieert zich van de inhoud en van alle mogelijke gevolgen van de door ons aangeboden links en geeft uitdrukkelijk aan geen enkele relatie te hebben met de webmasters van de websites.
Surfpagina.tk behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te weigeren, te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of andere derden.

Niets uit de pagina's vanSurfpagina.tk mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Surfpagina.tk worden openbaar gemaakt, gekopieerd of verveelvoudigd.

 
© 2003 Surfpagina.tk